Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

CHS Akibon a Furbel Céleste

 
Hodnocení při soutěžích (zkouškách) Field-Trials


         Hlavním účelem těchto zkoušek je vyhledat kvalitní jedince pro reprodukci, takové, jejichž vrozené kvality jsou zárukou, že i v jejich potomstvu tyto specifické vlastnosti zůstanou zachovány. 
         Hlavním kriteriem je schopnost psa vyhledat pernatou zvěř a přivést lovce k ráně (ulovení). Tento typ zkoušky je v souladu se způsobem, jakým se loví pernatá zvěř ve většině států světa, tedy nikoli při skupinovém lovu, na jaký jsme zvyklí u nás, ale individuelně, za pomoci loveckého psa. 
         Soutěže Field-Trials se dělí na typ jarní - printemps, při kterém se zvěř neloví a jeho hodnocení je velmi přísné z hlediska vrozených vloh a podzimní typ Field-Trials gibier tiré, tzv. "chasse pratique", tedy zkoušku praktického lovu. Při "praktickém lovu" je možno přihlížet i k bodům, které ohař získá na srstnaté zvěři a kriteriem úspěšnosti je nejen schopnost zvěř vyhledat a přivést lovce k ráně, ale i schopnost ulovenou zvěř dohledat a přinést. Způsob předávání není součástí hodnocení, ale velmi přísně se přihlíží ke způsobu přinášení - jakékoli mačkání je penalizováno a znehodnocení kusu je v každém případě vylučující. Pokud ohař práci po výstřelu nesplní, nemůže být oceněn. 
         Soutěže Field-Trials mohou být vypisovány na různé druhy pernaté zvěře, podle toho, jaká zvěř se v té které zemi či oblasti loví. Známe soutěže na tetřevy a tetřívky (Savojské Alpy), sluky (Bretaň), orebice (Balkán, Pyreneje), vřesovištní kury (Skotsko). Pro podmínky našich honiteb, jejichž zazvěření pernatou zvěří je většinou minimální, musíme přistoupit k tomu, že psi budou hodnoceni při získání bodu na jakémkoli druhu pernaté zvěře včetně křepelky polní. Absolutně preferovaným druhem je koroptev polní. 

         Hodnocení: 
         Základem ohodnocení každého psa je tzv. "bod". Bod se skládá z prohledání terénu, vyhledání a vystavení zvěře a výstřelu. (Při podzimním typu FT-GT je jeho součástí ještě dohledávka a přinesení uloveného kusu.) Hodnota tohoto bodu je ovšem různá, podle toho, jakým způsobem pes pracoval. Stupnice je následující: 
         Výborně (excellent - exc.) - práce musí být bezchybná. 
         Velmi dobře (trés bon - T.B.) - práce je kvalitní s malou chybičkou. 
         Dobře (bon - B) - způsob práce je standartní, ale vykazuje určité nedostatky. 
         Dostatečně (suffisant - S) - málokdy se používá, neboť větší chyby spíše psa vylučují. 
         C.Q.N. - toto hodnocení může získat pes, který splní celý běh ve vynikajícím stylu a získá výborný bod na pernaté, ale pro výcvikovou chybu (odmítne se dát uvázat apod.) nemůže být oceněn. 
         M.T.H.R. - tzv. "pochvalná zmínka". Toto hodnocení lze udělit psu, který proběhl celý běh na výbornou, včetně perfektního vystavení, ale zvěř prohnal. 

         Udělování titulů: 
         Při hodnocení a zvláště při udělování titulů je na místě největší náročnost. Titul CACT či CACIT lze přiznat jen takovému psu, jehož práce během celé soutěže byla bezchybná a jeho výkon excellentní. Titul není v žádném případě nárokový! Stejná kriteria platí i pro Reservé. 

         Posuzování: 
         Každý běh v základním kole by měl trvat nejméně 15 minut, pokud se pes nedopustí vylučující chyby. Pokud se rozhodčí rozhodnou poskytnout psovi ještě další kolo, není doba jeho trvání striktně stanovena a záleží na rozhodnutí rozhodčích. Je ovšem málo vhodné prodlužovat běh nad 15 minut. V případě, že se pes dopustí vylučující chyby nebo neodpovídá požadavkům zkoušky, je zastaven. (É - éliminé = vyloučen) Nevyhledal-li během základního kola zvěř a jeho práce není natolik přesvědčivá, aby mu bylo poskytnuto druhé kolo, je N.C. - non classé = neklasifikován

         Kriteria jednotlivých plemen: 

         KONTINENTÁLNÍ OHAŘI: 
Bretaňský ohař - hledání cvalem, razantní, rychlé, prostorné, hlava nesena v úrovni hřbetu či nad ní. 
Německý krátkosrstý ohař - hledání cvalem, prostorné do stran, hlava nesena spíše nad úrovní hřbetu, při vystavování hlava i prut zdviženy, takže horní linie tvoří otevřené písmeno U. 
Český fousek - standart plemene nespecifikuje způsob hledání ani vystavování, pracovní standart není k dispozici. Proto by měl být hodnocen dle základních kriterií, společných kontinentálním ohařům. 
Maďarský ohař - hledání cvalem, rychlé, nesení hlavy jako u výše zmiňovaných plemen. 
Auvergnéský ohař - hledání klusem, který střídá cval. Nesení hlavy v úrovni hřbetu nebo mírně nad ní. 
Italský krátkosrstý ohař - hledání klusem, který je prostorný a dlouhý. Nesení hlavy v úrovni hřbetu. 

         BRITŠTÍ OHAŘI: 
Anglický setr - hledání velmi prostorné do stran, nikoli dopředu. Pohyb je specifikován jako "plížení kočky nebo plazení hada", ovšem ve velkém tempu. Hlava je nesena v úrovni či nad úrovní hřbetu.Vystavování AS je naprosto specifické - má vytavovat téměř vsedě či vleže. Vystavení vestoje (jako kontinentál) je chybou. Jak dalece je třeba tuto chybu penalizovat, záleží na rozhodnutí rozhodčích v dané situaci. 
Gordonsetr - hledání velmi prostorné, daleké a rychlé, pohyb razantní. Nesení hlavy spíše nad úrovní hřbetu. Vystavování vestoje není chybou. 
Irský setr - hledání daleké a rychlé, nesení hlavy vysoko, vystavování vestoje není chybou. 
Pointr - hledání razantní, pohyb "brutální", vycházející ze zádi. Nesení hlavy nad úrovní hřbetu. Vystavování vestoje, prut napnutý, hlava vysoko. 

         Při hodnocení práce všech ohařů je nutné respektovat základní pravidlo - pes je tam proto, aby zvěř vyhledal. Nenalezení zvěře neznamená automaticky, že není v terénu přítomná, proto je vždy nutno preferovat ty psy, kteří dávají najevo evidentní snahu zvěř vyhledat a při svojí práci prokazují i loveckou chytrost. 

         Soutěže DERBY (nazývány také "Classe amateurs"): Tyto soutěže mohou být vypsány pro mladé a méně zkušené psy, kteří dosud nezískali ocenění na FT a jsou ve věku do 36 měsíců. Při "Derby" je náročnost hodnocení nižší, než u FT a mladým psům lze tolerovat některé chyby, které by dospělým neprošly. Pro ocenění je ovšem rovněž nezbytné získání "bodu", tedy vyhledání a vystavení zvěře. Pes ovšem může za ní zaskočit či ji prohnat, nebo prohnat zajíce - limit 3 minuty. Při derby se nezadávají tituly, pouze pořadí.
 

 

TOPlist