CHS Akibon a Furbel Céleste - Auvergnéský a Bretaňský ohař

Saint-germainský ohař (Braque Saint Germain) Standard FCI č. 115 / 05:05:2003 / F Původ: Francie Datum zveřejnění platného standardu: 25.3.2003 Použití: stavěcí pes (ohař) užívaný především pro lov pernaté, ale který může lovit i srstnatou. Klasifikace FCI: Skupina 7 stavěcí psi (ohaři) Sekce 1 stavěcí psi kontinentální S pracovní zkouškou Krátký výtah z historie: Je to potomek psů, kteří vzešli z křížení pointera a krátkosrstého ohaře. Plemeno bylo vyšlechtěno okolo roku 1830 v královském psinci v Compiegne, později v St. Germain en Laye. Tento pes byl velmi oblíben až do počátku XX. století, byl to nejčastěji vystavovaný ohař na prvních výstavách psů, rovněž na první výstavě psů vPaříži roku 1863. Chovatelský klub plemene byl založen v roce 1913. Celkový vzhled: Středně velký pes s linií cranio-faciální rovnoběžnou nebo mírně rozbíhavou, se stopem středně výrazným. Kostra je dosti silná, svalstvo uzpůsobené kpráci vyjadřuje odolnost. Jeho zbarvení je bílé a plavé, bez přítomnosti černé. Vpohybu je jeho ocas středně pohyblivý a jeho cval pravidelný a pružný. Použití/povaha Je to především lovec, je velmi dobře socializovatelný, vyvážený vpovaze, přátelský a při výcviku na něj nelze chvátat. Je snadno cvičitelný. Je použitelný ve všech terénech, loví vášnivě bažanty, koroptve sluky. Zvěř přináší s jemným stiskem. Jelikož je velmi závislý na člověku, vyhovuje mu život v rodině. Hlava: Část mozková: Mozkovna: je mírně klenutá, v zadní části oválná, s výrazným týlním hrbolem. Nadočnicové oblouky jsou málo výrazné. Stop: je málo výrazný. Část obličejová: Nosní partie: nosní hřbet je rovný nebo velmi lehce klenutý, je stejně dlouhý, jako mozkovna. Nos: široký, s dobře otevřenými nozdrami, tmavě růžový. Pysky: zakrývají kompletně spodní čelist. Jsou dost jemné a není na nich žádná černá skvrna. Čelisti/zuby: čelisti jsou silné, stejně dlouhé; zuby jsou silné, správně postavené, mají nůžkový skus. Patro: bez přítomnosti černých skvrn. Oči: pěkně otevřené, dosti velké, zlatožluté, dobře umístěné vočních důlcích. Pohled je milý a přátelský. Uši: jsou zavěšené, nasazené v linii očí, nepříliš dlouhé. Na boltci je podélný záhyb. Na koncích jsou zaoblené a jsou neseny mírně odstálé od hlavy. Krk: svalnatý, dosti dlouhý, mírně klenutý, velmi malý lakok je tolerován. Tělo. Hřbet: je vodorovný. Bedra: dost krátká, široká a silná. Záď: mírně spáditá. Hrudník: dlouhý, hluboký a široký. Předhrudí je středně výrazné. Žebra jsou dlouhá a klenutá. Břicho: je mírně vtažené, pozvolna přechází vhrudník, není patrný žádný předěl. Hrudník je dlouhý, slabiny krátké. Ocas: je nasazen dosti nízko, nepřesahuje přes hlezenní kloub, je silný u kořene a ke špičce se zužuje; v pohybu je nesen horizontálně. Končetiny: Přední končetiny: Lopatka: je dlouhá a šikmá, osvalená tak, jak odpovídá psu, pohybujícímu se cvalem. Rameno: je mírně šikmé. Předloktí: je silné, svalnaté, kolmé. Metakarpus: je krátký, velmi málo šikmý při pohledu z boku. Přední tlapka: je protáhlá, prsty jsou sevřené, drápy velmi světlé, téměř bílé. Polštářky odolné. Zadní končetiny: kolmé k zemi, při pohledu zezadu. Stehno: dlouhé a velmi svalnaté. Nadkolení velmi svalnaté. Hlezno: široké a v ose těla. Metatarsus: krátký, svislý, suchý. Zadní tlapka: stejná jako přední. Pohyb:normální pohyb je cval; musí být pružný, vyvážený a pravidelný; jeho amplituda je střední. Při všech typech pohybu je hlava nesena mírně nad hřbetní linií, nikdy ne nízko. Saintgermainský ohař dobře zabírá terén, kterému přizpůsobuje svůj pohyb. Kůže: je spíše jemná. Zevnějšek: Srst: krátká, nepříliš jemná. Matně bílá s oranžovými (plavými) plotnami, slabé stříkání je tolerováno, ale je nežádoucí.Ucho je plavé. Nepatrný náznak bílé na něm je tolerován, ale je nežádoucí. Výška: Kohoutková výška: psi: 56 – 62 cm feny: 54 – 59 cm Pro zvlášť kvalitní jedince platí tolerance + 2 cm. Chyby: všechny odchylky od tohoto standardu musí být považovány za chyby a musí být penalizovány podle stupně jejich závažnosti. • Mozkovna: příliš široká • Oči: malé, se zlým pohledem, citrónové • Uši: stočené jako u honičů • Záď: příliš spáditá • Tlapky: otevřené, přítomnost paspárků Vylučující vady: • Jedinec bázlivý či agresivní • Chybění typu (všichni jedinci, jejichž charakteristika neodpovídá tomu, jak mají vypadat) • Přítomnost černé, zejména na: • Nose • Pyskách • Patře • Očích (hnědé oko je rovněž vylučující) • Drápech • Chybění více jak jednoho zubu, s výjimkou PM1, předkus, podkus, špatná pozice zubů • Výška mimo hranice, stanovené standardem Všichni psi s patrnou fyzickou anomálií budou vyloučeni. NB: Psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku.