CHS Akibon a Furbel Céleste - Auvergnéský a Bretaňský ohař

Auvergnéský ohař

(Braque d‘Auvergne)

 

 

Standard F:C:I: č. 180 / 02.04:2004/ F

Původ: Francie

 

Datum zveřejnění platného standardu:          24.03.2004

 

Použití:            ohař (stavěcí pes)

 

Klasifikace F.C.I.:        skupina 7         stavěcí psi (ohaři)

                                  Sekce 1.1         stavěcí psi kontinentální krátkosrstí

                                  S pracovní zkouškou

 

Krátký výtah z historie:

Auvergnéský ohař je velmi starobylá rasa, která se vyskytuje již více jak dvě století v oblasti Cantal. Její původ vychází ze stejných kořenů, jako u ostatních krátkosrstých stavěčů, je to produkt selektivního chovu, jehož se účastnili Maltézští rytíři. Plemeno bylo vyšlechtěno lovci pro jejich potřebu, je to plemeno s velmi typickou identitou, k níž přispívá také jeho zbarvení.

 

Celkový vzhled:

Středního vzrůstu, kompaktní; Je to pes silný, se silnou kostrou, aniž by byl přehnaně těžký, zachovávající si brakoidní typ, s lehkým pohybem a působící elegantně, k čemuž přispívá jeho zbarvení a harmoničnost jeho proporcí. Jeho tělesná stavba mu umožňuje prostorný a pružný pohyb, kterým může pracovat po celý den i v těch nejobtížnějších terénech.

 

Důležité proporce:

Tělo: délka těla (od předního bodu lopatky až k sedacímu hrbolu) je přibližně stejná, jako výška v kohoutku. Výška hrudníku (hloubka) = polovině výšky v kohoutku.

Hlava: délka nosní partie je o něco menší či stejná jako délka mozkovny.

 

Použití/ povaha:

Je to pes jemný, velmi přátelský, inteligentní a učenlivý. Jeho výcvik je založen především na rozvíjení jeho vrozených schopností. Jeho čich je velmi jemný. Velmi dobře se přizpůsobuje životu v rodině.

 

Hlava: 

 

Část mozková:

Linie mozkovny a nosního hřbetu: jsou lehce rozbíhavé směrem dopředu (typické pro brakoidy). Hlava je dlouhá, ve správných proporcích vzhledem k tělu, u fen poněkud lehčí. Při pohledu seshora se tvar mozkovny blíží oválu. Týlní hrbol je málo výrazný. Šířka v oblasti očnic je stejná, jako délka mozkovny.

Nadočnicové oblouky: výrazné;

Stop: středně výrazný;

 

Část obličejová:

Nos: je vždy černý, dost velký, lesklý, s dobře otevřenými nozdrami. Jeho horní linie je v prodloužené linii nosního hřbetu.

Čenichová (nosní) partie: její délka se blíží délce mozkovny. Nosní hřbet je rovný.

Pysky: jsou dosti vyvinuté. Horní pysk překrývá spodní. Koutky jsou patrné, netvoří však záhyb (kapsu). Při pohledu z profilu dávají pysky nosní partii hranatý tvar.

Čelisti: silné, stejně dlouhé. Zuby silné. Skus nůžkový nebo klešťový.

Oči: spíše velké, oválné, tmavě oříškové, dobře umístěné v očních jamkách, mající výraz živý, milý a přátelský. Oční víčka jsou dobře pigmentovaná, spojivky nejsou viditelné.

Uši: jsou zavěšené spíše vzadu. Jsou nasazené ve výši spojnice, kterou tvoří horní linie nosního hřbetu a očí. Když něco upoutá psovu pozornost, může uši pozvednout až k této linii. Závěs se mírně stáčí směrem dovnitř, není však ani sočený, ani plochý, ucho je pružné a má saténovou texturu. Jeho konec je mírně zaoblený. Natáhneme-li ucho dopředu, dosahuje až ke kořeni nosu, nepřesahuje však jeho konec.

 

Krk:      Je spíše delší, dobře uložený mezi lopatkami, lehce klenutý. Je na něm patrný mírný lalok. Jeho délka je téměř stejná, jako délka hlavy.

 

Tělo:   

           Hřbetní linie: pevná, rovná.

           Kohoutek: je zřetelný.

           Hřbet: úzký, plochý a krátký. Obratlové trny nejsou patrné.

           Bedra: pevně spojená s hřbetem, jsou široká, zvláště u fen, velmi mírně klenutá.

           Záď: šikmá (se hřbetní linií svírá úhel 35°), kyčelní výstupky jsou viditelné.

           Hrudník: dlouhý s hluboký, dosahující až k loketnímu kloubu. V části transversální má formu oválnou (jako vejce), je dobře klenutý, bez zlomu ve spodní partii.

Spodní linie: směrem k břichu se mírně zvedá, břicho není vtažené. Slabiny jsou hluboké, málo vtažené, spojené s kyčlemi.

 

Ocas:   je nasazen dost vysoko. Musí být nesen horizontálně. Ke špičce se zužuje, není příliš tenký. Krátí se na délku 15 – 20 cm. Je-li nekrácený, dosahuje k hlezennímu kloubu, aniž by jej přesahoval.

 

Končetiny:      

Jsou postaveny v ose těla.

Přední končetiny: přímé.

Lopatka: silná, dobře osvalená, mající dost prostoru pro pohyb. Je šikmá, s horizontálou svírá úhel 45°.

Loket: leží ose těla.

Přední noha: je silná a dlouhá, svalnatá a rovná.

Carpus: silný, bez rachitických změn.

           Metacarpus: krátký, při pohledu z profilu mírně šikmý.

           Zadní končetiny: Dobře zaúhlené, pohybují se paralelně.

           Stehna: svalnatá.

           Hlezna: suchá a dobře modelovaná (s patrnou sítí šlach).

           Metatarsus: krátký a nikdy slabý.

Tlapky: o něco delší, než „kočičí“, o něco kratší, než „zaječí“. Nevytáčejí se ani ven, ani dovnitř. Drápy jsou silné a krátké; polštářky jsou tvrdé a odolné. Prsty jsou sevřené.

 

Pohyb: krok střední amplitudy, ale v pružném rytmu, který dovoluje psovi jeho všeobecně známou

odolnost. Jeho obvyklý lovecký pohyb je střední cval, pravidelný a lehce houpavý.

 

Kůže:   dost jemná, spíše volnější, ne však příliš volná.

 

Vzhled:

           Srst: krátká, nepříliš jemná, nikdy tvrdá, lesklá.

 

Zbarvení: černé s bílým stříkáním různé intenzity. Podle rozdílnosti stříkání rozeznáváme dva typy:

stříkaný nebo šedavý (podle našich zvyklostí se přikláním k označení : stříkaný a modrý bělouš).

Tato barevná rozdílnost nemůže sloužit k rozhodování při hodnocení jedinců stejné kvality.

Hlava: musí být černá, dává se přednost tomu, je li maska rozdělena bílou lysinkou, dosahující až na hlavu. Může pokrývat i laterální části čenichové partie. Ucho bílé a stříkané nebo jedna strana hlavy bílá a stříkaná nemohou být považovány za chybu.

Výška: 

           Výška v kohoutku: (pro obě pohlaví je tolerance +2 cm a – 1 cm)

                       Psi:      57 – 63 cm

                       Feny:   53 – 59 cm

 

Chyby: všechny odchylky od výše řečeného musí být považovány za chyby a musí být penalizovány podle stupně jejich závažnosti.

Linie nosního hřbetu a mozkovny rovnoběžné

Hlava příliš široká v oblasti očnic

Viditelné spojivky

 

Těžké vady:

Linie mozkovny a nosního hřbetu sbíhavé (dopředu)

Nosní hřbet konkávní či konvexní

Ucho nasazené příliš vysoko, příliš krátké, ploché, stočené do vývrtky

Pysky volné (větrné), příliš krátké, nosní partie špičatá

Příliš úzká sternální partie

 

Vylučující vady:

Povaha:

Pes agresivní nebo bázlivý

Hlava:

Chybějící typ brakoida

Předkus nebo podkus, přesahující 1 cm mezi řadami řezáků

Absence PM1 je tolerována

Vylučující je chybění 2 dalších premolárů(PM2 – PM3) nebo každého dalšího zubu, včetně PM4.

Entropium nebo ektropium nebo stopy po chirurgickém zákroku, korigujícím tuto vadu.

Končetiny:

Přítomnost paspárků nebo stopy po jejich odstranění

Zbarvení:

Celý bílý nebo celý černý

Absence stříkání

Náznaky pálení nebo odstín „pečeného chleba“ (plavý).

Depigmentace nosní houby

Depigmentace víček

Žluté oko (dravčí). Nestejně zbarvené oči.

Výška:

Jedinec, vybočující z hranic, stanovených standardem včetně tolerance.

Všichni psi, u nichž budou jasně patrné anomálie fyzického vývoje, musí být diskvalifikováni.

 

NB: Všichni psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku.

 

Tento standard vstupuje v platnost od počátku září 2004.